Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναζήτηση
  
 

ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ/Λ - ABOUT

 Credits

 Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου

Καθηγητής Μπάτης Νικόλαος, Ph.D.

 

Ομάδα Σχεδιασμού Πληροφοριακού Συστήματος Πρακτικής Άσκησης

Μπάτης Νικόλαος, Καθηγητής

Σαμαράς Γεώργιος, Καθηγητής

Κυριατζής Βασίλειος, Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχ. Η/Υ, ΜΒΑ

Δερβένης Χαράλαμπος, M.Sc.

Ιατρέλλης Όμηρος, Καθηγητής Εφαρμογών

 

Ομάδα Ανάπτυξης/Συντήρησης Πληροφοριακού Συστήματος Πρακτικής Άσκησης

Ιατρέλλης Όμηρος, Καθηγητής Εφαρμογών

Δερβένης Χαράλαμπος, M.Sc.

 

Ομάδα Σχεδιασμού Portal

Μπάτης Νικόλαος, Καθηγητής

Σαντουρίδης Ηλίας, Καθηγητής

 

Ομάδα Ανάπτυξης/Συντήρησης Portal

Ιατρέλλης Όμηρος, Καθηγητής Εφαρμογών

Δερβένης Χαράλαμπος, M.Sc.

Κυριατζής Βασίλειος, Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχ. Η/Υ, ΜΒΑ

 

 

Το Πληροφοριακό Σύστημα Πρακτικής Άσκησης και το Portal της Δ.Α.ΣΤΑ. και των υποκείμενων αυτής δομών (Γραφείο Διασύνδεσης, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας)  υλοποιούνται στα πλαίσια του έργου «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας ΤΕΙ Λάρισας» το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΕΣΠΑ 2007 - 2013